Nid arnat ti mae’r bai byth am gam-drin domestig.

Dwyt ti ddim ar dy ben dy hun.

 

Mae Bright Sky yma i ti. Mae ein cyfeiriadur gwasanaethau yn gallu dy helpu di i ganfod cymorth yn lleol.

     

Adnabod arwyddion cam-drin domestig