Cadw’n ddiogel ar-lein

Gadael y wefan hon yn gyflym

Defnyddia’r botwm ‘Gadael’ os wyt ti eisiau mynd yn gyflym o dudalen ar y wefan hon. Bydd yn mynd â thi i hafan y BBC. Cofia y bydd dal angen i ti ddileu dy hanes er mwyn lleihau’r siawns y bydd rhywun yn dod i wybod dy fod wedi ymweld â’r wefan hon. Dal ati i ddarllen i gael gwybod sut i wneud hyn.

Dileu dy hanes

Pan fyddi di’n defnyddio’r rhyngrwyd i fynd i wefannau ar dy ffôn neu gyfrifiadur, yr enw ar y feddalwedd rwyt ti’n ei defnyddio ydy ‘porwr’. Ymhlith yr enghreifftiau o borwyr, mae Internet Explorer, Firefox a Google Chrome. Yr enw ar y broses o ddefnyddio’r feddalwedd yma i chwilio’r we a mynd i wefannau ydy ‘pori’.

Mae cyfrifiaduron yn cadw gwybodaeth am y gwefannau rwyt ti’n mynd iddynt. Os wyt ti’n bryderus ynglŷn â chael rhywun yn dod i wybod dy fod wedi bod yn y wefan hon, galli di gael gwared ar y wybodaeth hon trwy ddileu dy hanes pori.

Ond mae angen i ti fod yn ofalus oherwydd:

  • bydd cael gwared ar bopeth yn cael gwared ar gyfrineiriau sydd wedi’u storio ar gyfer cyfrifon ar-lein
  • gallai dileu dy hanes wneud i rywun amau mwy

Dewis arall ydy cael gwared ar ddim ond y pethau nad wyt ti eisiau i neb eu gweld. Dyma sut galli di glirio rhywbeth yn dy hanes:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Chwilio’r rhyngrwyd yn breifat

Ffordd arall o edrych ar y wefan hon heb orfod poeni y bydd rhywun yn gallu gweld beth rwyt ti wedi bod yn edrych arno ydy trwy alluogi modd “pori preifat”. Mae sawl ffordd o wneud hyn, gan ddibynnu ar ba borwr rwyt ti’n ei ddefnyddio:

Chrome: File -> dewis “New Incognito Window”.

Internet Explorer: Cer i Diogelwch – Offer – “Pori InPrivate” (Safety – Tools – “InPrivate Browsing”).

Firefox: Ffeil -> dewis “Ffenestr Breifat Newydd” (File -> dewis “New Private Window”).

Mae modd canfod opsiynau tebyg yn Opera a Safari.

Ni fydd yn storio dim byd am hanes dy wefannau ac felly ni fydd yn gadael y wybodaeth hon ar dy gyfrifiadur lle gall pobl eraill ei gweld.

Cofia gau’r ffenestr bori breifat pan fyddi di wedi gorffen. Os na wnei di hynny, bydd rhywun yn gallu defnyddio’r saeth ‘yn ôl’ a gweld unrhyw wefannau rwyt ti wedi bod yn edrych arnynt.

Botwm Gadael

Bydd clicio ar y botwm ‘Gadael’ yn mynd â thi i hafan y BBC.