Bright Sky

Bright Sky jest dla każdego, kto żyje w związku z przemocą, oraz dla osób, które martwią się o osoby znajome będące w takich sytuacjach. Nasz katalog usług pomoże Ci znaleźć lokalne i krajowe usługi wsparcia, a także dowiedzieć się, jak rozpoznać oznaki przemocy domowej.

Bright Sky jest również dostępny jako aplikacja w App Store lub Google Play. Pobierz aplikację tylko wówczas, gdy jest to dla Ciebie bezpieczne i gdy masz pewność, że Twój telefon nie jest monitorowany.

Wstępna wersja tej strony została sfinansowana przez Home Office (brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). Fundacja Vodafone wspierała uruchomienie aplikacji Bright Sky i nadal wspiera rozwój Bright Sky w Wielkiej Brytanii i na skalę międzynarodową.

Jeśli masz pytania dotyczące Bright Sky, możesz wysłać e-mail na adres brightsky@hestia.org.
Zapytania medialne prosimy kierować na adres hestia.media@hestia.org.

O Hestii

Bright Sky jest zarządzany przez organizację charytatywną Hestia. Hestia wspiera dorosłych i dzieci w sytuacjach kryzysowych, w tym również osoby doświadczające przemocy domowej.

Świadczymy usługi na terenie całego Londynu i okolicznych regionów, a także prowadzimy kampanie i rzecznictwo na poziomie krajowym w sprawach, które dotyczą osób, z którymi pracujemy.

Jako dumna centrala UK SAYS NO MORE zrzeszamy różnorodną koalicję osób prywatnych, organizacji charytatywnych, firm i organizacji sektora publicznego, która prowadzi kampanię mającą na celu zwalczanie przemocy domowej i seksualnej.

Thames Valley Partnership

Ta strona jest również wspierana przez Thames Valley Partnership, organizację charytatywną działającą od ponad 26 lat, która specjalizuje się w dostarczaniu długoterminowych rozwiązań związanych z przestępczością i wykluczeniem społecznym, jak również wiele usług wspierających ofiary przestępstw. Thames Valley Partnership odgrywa kluczową rolę w rosnącym sukcesie Bright Sky, pracując wraz z Hestią nad Bright Sky UK i nadzorując globalne wdrażanie aplikacji Bright Sky. Do kwietnia 2021 roku, przy wsparciu Fundacji Vodafone, Bright Sky będzie dostępny w 10 krajach na całym świecie.

Obok naszych usług bezpośrednich i Bright Sky organizacja Thames Valley Partnership zarządza projektem typu non-profit o nazwie TecSOS. Szeroki program TecSOS (Technical SOS) oferuje zestaw narzędzi i środków służących zarówno wspieraniu, jak i ochronie osób, które przeżyły przemoc.

Informacje prawne dotyczące organizacji charytatywnej:

Hestia jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Charities Commission pod numerem 294555 oraz spółką non-profit z odpowiedzialnością wspólników ograniczoną do wysokości gwarancji zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 2020165.

Więcej informacji: www.hestia.org

Polityka prywatności

Kontakt z Bright Sky

Aby dodać lub zmienić informacje dotyczące usługi specjalistycznej na Bright Sky, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Aktualizacja informacji dotyczących usługi Bright Sky