Przemoc domowa nigdy nie zachodzi z Twojej winy.

Nie jesteś sam(a).

Szukaj lokalnej pomocy w zakresie przemocy domowej i seksualnej, a także krajowych telefonów zaufania. Wymienione tu służby pomagają w takich sprawach, jak ustalenie, czy jesteś osobą zagrożoną, opracowanie planu zachowania bezpieczeństwa i sprawdzenie, jakie opcje wsparcia są dla Ciebie dostępne.

     

 

 

Rodzaje pomocy, które mogą być dla Ciebie dostępne, obejmują:

Specjalistyczne wsparcie

Specjalistyczne wsparcie zapewniają Niezależni Rzecznicy ds. Przemocy Domowej (Independent Domestic Violence Advocates, IDVA) lub Niezależni Rzecznicy ds. Przemocy Seksualnej (Independent Sexual Violence Advocates, ISVA). W Szkocji są nazywani Niezależnymi Rzecznikami ds. Przemocy w Rodzinie (Independent Domestic Abuse Advocates, IDAA). Jeśli korzystasz z pomocy rzecznika, będzie wspierać Cię i współpracować z Tobą, policją i wymiarem sprawiedliwości w celu opracowania planu bezpieczeństwa, jeśli sobie tego życzysz. Są to wyszkoleni specjaliści mający dużą wiedzę w zakresie przemocy domowej, prawa i służb lokalnych. Zapewniają wsparcie zarówno kobietom, jak i mężczyznom.

Zakwaterowanie w schronisku

Służby pomocy środowiskowej

Służby pomocy środowiskowej wspierają osoby w ich domach lub po opuszczeniu schronienia. Mogą udzielić pomocy w sytuacji kryzysowej i opracować plan bezpieczeństwa. Sprawdzą dostępne dla Ciebie opcje wsparcia, np. poradnictwo. Pracownicy środowiskowi mogą też pomóc w sprawach praktycznych, takich jak zakwaterowanie, znalezienie porady prawnej i dostęp do wsparcia finansowego. Możesz spotykać się z pracownikiem środowiskowym indywidualnie lub otrzymać wsparcie w grupie.

Poradnictwo

Poradnictwo polega na spotkaniu z wyszkolonym doradcą, psychologiem lub psychoterapeutą w celu porozmawiania o tym, co przeżywasz i jak się czujesz. Doradca pomoże Ci znaleźć sposoby radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami. Poradnictwo może być prowadzone twarzą w twarz, online lub telefonicznie. Możesz otrzymać sesje indywidualne lub wsparcie w grupie.

Policja

Większość sił policyjnych dysponuje personelem specjalnie przeszkolonym do reagowania na sytuacje związane z przemocą domową. Jeśli doświadczasz przemocy domowej lub obawiasz się o kogoś innego, możesz zgłosić to policji, dzwoniąc pod policyjny numer alarmowy 101. Możesz również odwiedzić lokalny posterunek policji.

W razie nagłego przypadku możesz skontaktować się z policją, dzwoniąc pod numer 999.

Krajowe infolinie

Całodobowe

Zadzwoń teraz

Jeśli potrzebujesz porozmawiać z kimś poza godzinami pracy, te infolinie są zawsze otwarte i można do nich dzwonić bezpłatnie.